CDR'ün Tarihçesi

Chaîne de Rôtisseurs 1950 yılında Paris’te kurularak dünyaya yayılan, bir uluslararası gastronomi kulübü olup, iyi yiyeceğin korunması ve sofra zevklerinin yaşatılması amacıyla faaliyet göstermektedir.

Zincir, Fransız Kraliyet Loncalarından olan “Les Ayeurs Lonca”sının kaz kızartma gelenek ve uygulamalarına dayanmaktadır. Hikayesi çok eskilere, 1248’e dayanıyor. Bu tarihte IX. Louis, dönemin Paris Belediye Başkanını esnaf organizasyonlarını ve loncaları düzenlemek üzere görevlendirmişti. Bu loncaların amacı genç çırakları geliştirmek ve loncaların üyelerine yeni teknikler öğretmekti. Paris Belediye Başkanı aralarında kaz kızartma ustalarının da buluduğu 100 esnafı bir araya getirir.

Fransa’da kurulan Les Ayeurs Loncası, öncelikle kaz eti üzerine çalışırken, 1509 yılında XII. Louis tarafından isimleri Rôtisseurs olarak değiştirilir ve faaliyetlerinin av hayvanlarından kuzuya kadar bütün etleri kapsamasına karar verilir. 1610’da Zincir kraliyet himayesi altına alınır ve bugünkü ambleminin merkezini oluşturan, iki çapraz şiş, dört et kancası ve alevler yanmakta ocaktan oluşan amblemi kabul edilir.

Dört asır boyunca, Zincir’in koptuğu 1793 yılına kadar faaliyetlerini sürdürüren bu loncanın amacı, kraliyet sofralarına layık bir kalite standardı oluşturmak ve bunu muhafaza etmekti. Ancak Fransız İhtilalinden sonra diğer loncalar gibi bu lonca da dağıldı.

1950 yılında Gastronomi Prensi olarak adlandırılan Curnonsky ile Dr. August Becart ve Jean Valby adlı üç gastronom, Louis Giraudin ve Marcel Darin adlı iki profesyonel aşçı bir araya gelerek, unutulmaya yüz tutan Rôtisseurs’leri tekrar canlandırmak üzere girşimlerde bulunurlar. Bu grup tarafından 1950 yılında Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs adını verdikleri dernek kurulur. Eski amblemi kullanarak, üstünde yaptıkları bazı değşikliklerle yeni logoyu oluşturuldu. Derneğin yeni adı ve kuruluş tarihleri olan 1248 ile 1950 tarihleri ilave edildi. Ayrıca profesyonel üyeleri temsil eden iç zincir ve profesyonel olmayan üyeleri temsil eden dış zincir oluşturularak, tüm üyelerin birlikteliği pekiştirildi.

Tekrar hayata geçirilen dernek, dünyada hızla yayılarak, tahmini 25,000 profesyonel ve profesyonel olmayan üyesi ile 80 ülkede faaliyet göstermektedir.

Chaîne des Rôtisseurs üyeliği, yeni katılan üyelere iyi yiyeceği ve kardeşliği paylaşabilecekleri kişilerle karşılaşmak fırsatını vermektedir.

Uluslararası ofis, derneğin kuruluş yeri olan Paris’te bulunmaktadır. Gelenekler ile uygulamalar gerçekten uluslararası ve çağdaş bağlamda gelişmiş olmalarına rağmen halen eski Fransız kardeşlik bağlarına dayanıyor.