Genç Aşçılar (Jeunes Chefs Rotisseurs) Yarışması

İlki, 1977 yılında, Chaîne des Rôtisseurs Derneği tarafından İsviçre’de düzenlenen Genç Aşçılar (Jeunes Chefs Rotisseurs) Yarışması, genç aşçıları desteklemek ve onlara becerilerini sergilemek ve geliştirmek fırsatını vermek amacıyla organize edilmektedir. Yöresel, ulusal ve uluslararası düzeylerde organize edilen bu yarışmalar, Chaîne des Rôtisseurs Derneği’nin faal olduğu ülkelerde düzenlenmektedir. Bu yarışma, 27. yaşını aşmamış olan genç aşçılara açıktır.

Bu yarışmanın amacı, genç aşçıları teşvik etmek ve mutfak sanatları konusunda elde ettikleri deneyimlerini, Chaîne des Rôtisseurs Derneği’nin geleneklerine uygun olarak akranlarıyla rekabet ortamında paylaşmayı sağlamaktır. Bu yarışma genç aşçılara yarıtıcılıklarını ve becerilerini uluslarası bir platformda sergilemek fırsatını vermektedir.

Bir diğer hedefimiz, değişik kültürlerleri yemek hazırlığı ve sunumu konusunda geleneksel bir yaklışımla teşvik etmektir.

Adayların aşağıda belirtilen kriterlere uymaları gerekmektedir:

• Ulusal yarışmayı kazandığı ülkeyi temsil etmeli
• Temsil edeceği ülkenin vatandaşı olmalı
• İşvereninin, temsil edeceği ülkede Chaîne des Rôtisseurs derneğinin itibarlı Maitre veya Chef rütbeli bir üyesi olmalı ; bu Maitre veya Chef’lerin mesleklerinde faal olmaları gerekmektedir. Maitre Honoraire veya Chef Honoraire rütbesindeki üyeler adayın işvereni olamaz.
• Yarışmacı, Maitre veya Şef’in hemen altında çalışmalı. Maitre veya Şef, yarışmacının doğrudan amiri olmalı.
• Yarışmacının herhangi bir bölgesel yarışmaya üç kereden fazla katılmamış olmalı
• Yarışmacının herhangi bir ulusal yarışmaya iki kezden fazla katılmamış olmalı
• Yarışmacının başka bir uluslararası Jeunes Commis Rotisseurs yarışmasına katılmamış olmalı

Yarışma günü, yarışmacıların her birine, içinde benzer ürünler bulunan ve içeriği önceden bilinmeyen bir pazar sepeti verilecektir. Ayrıca, sepette olmayan malzemeler için yarışmada ortak bir kullanım masası bulunacaktır. Bu ürünler yarışmacıya istek üzerine verilecektir. Yarışmacılar bu malzemelerle dört kişilik, giriş, ana yemek ve tatlı’dan oluşan bir mönü hazırlayacaklardır.

Sepetin içindekileri gözden geçirdikten sonra her yarışmacı giriş, ana yemek ve tatlı olmak üzere 3 (üç) tabak yemek yaratıp 30 dakikada menüyü yazacaktır. Bu menü yarışmacı tarafından dört kişilik porsiyonlar halinde tasarlanıp üç saat içinde hazırlanacaktır. Akabinde 15 dakikalık aralarla, yemekler jüri’ye sunulacaktır.

Jüri, Chaîne üyesi olan deneyimli profesyonel veya profesyonel olmayan kişilerden oluşmaktadır. Yarışmacı önermiş sponsorlar jüride yer alamazlar. Yarışmacılar jüri üyeleri tarafından sadece kendilerine verilen numaralarla tanınacaktır.

Yarışmacılar tarafından hazırlanan herbir yemek, lezzet, sunum ve yaratıcılık başta olmak üzere değerlendirilecektir. Mutfakta temizlik ve iş organizasyonu ayrıca değerlendirilecektir.

Yarışmaya katılan yarışmacılar kurallara saygı göstermek ve uymak zorunluluğunu kabul ederler.

Bölgesel yarışmayı kazanan adaylar ulusal yarışmaya katılmaya hak kazanır; Ulusal yarışmayı kazanan aday, uluslarası yarışmada yer alır.